พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

จ.เพชรบุรี

ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งหุ่มคนไทยทรงดำ

ผ้าทอและเครื่องแต่งกายของไทยทรงดำ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ที่นิยมใช้ผ้าสีดำในการนุ่งห่ม ทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบพิธีกรรม ความเชื่อและพิธีกรรมของไทยทรงดำ ได้แก่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำสีย้อมผ้า นำเสนอเรื่องของสีเฉพาะของไทยทรงดำคือ สีคราม สีเหลือง สีส้ม สีเขียว สีแดงและสีขาว ความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้า นำเสนอลายพันธุ์พฤกษา ลายสัตว์ ลายเครื่องมือเครื่องใช้ ลายสถานที่และสิ่งของ ลายเบ็ดเตล็ด

ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายในชีวิตประจำวัน นำเสนอเรื่องผ้า เช่น ลายแตงโม ผ้าซิ่นตาหมี่ ผ้าสไบ ผ้าซีโป้วหรือผ้าขาวม้า เสื้อก้อมผู้ชาย เสื้อก้อมผู้หญิง เสื้อฮีผู้ชาย เสื้อฮีผู้หญิง เสื้อไตหรือเสื้อไท เสื้อห่มเหงและเสื้อจาง เสื้อน่อย เสื้อกระโปรงและเสื้อซ้อน เสื้อต๊กส้วงก้อมหรือกางเกงขาสั้น ส้วงฮีหรือกางเกงขายาว ส้วงซ้อนผู้หญิงและผู้ชาย ผ้าเปียว(ลายขอกุดหวาย ลายดอกเต้า ลายขาปัว ลายสายรุ้ง) สายแอว มู่หรือหมวก หลวมหรือกระเป๋าคาดเอว มะหงันหงอ เสื่อฟูกหรือที่นอน หมอนและหมอนต้าวเสื่อนั่ง หยั่นหรือมุ้ง ผ้าหลาหรือผ้าอุ้มเด็ก ผ้าขันลาวหรือผ้าเช็ดหน้า ถุ่มย่าม จาวอ๋วนหรือธงนำวิญญาณ นกหงส์ ปลี ธงหรือใบไม้ ธงกาวหรือจ้าวฟ้าเรือนแก้ว

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/424

close