ศิลปินกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง

ศิลปินกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง

ศิลปินกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองเกิดขึ้นเมื่อประมาณกว่า 15 ปีที่แล้ว เป็นการรวมตัวของศิลปินที่สร้างงานศิลปะอยู่แล้วภายในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยนำผลงานศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพพิมพ์ ประติมากรรม ฯลฯ มาร่วมกันจัดแสดงในชุมชน โดยมีชัยวิทย์ อภิรัตนอุดม และณภัทรชน อภิรัตน์อุดมชัย เป็นผู้ประสานและรวบรวมชิ้นงาน และจัดแสดงในพื้นที่ของชุมชน ลานวัด และตลาด ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน


Image Image

ชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัย

ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะ “บ้านศิลปะ r-lek r-sek”

ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินลุ่มน้ำแม่กลอง

ภูมิลำเนา ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจับันประกอบอาชีพศิลปินอิสระ และรับสอนศิลปะให้กับเยาวชน และผู้ที่สนใจ
  • ทำแบล็คกราวน์ หนัง การ์ตูน ดีไซเนอร์ งานโฆษณา
  • ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม กับโรงละครภัทราวดีเทียร์เตอร์
  • จัดการแสดงงานศิลปะร่วมสมัย กับราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
  • ร่วมแสดง และจัดงานเทศกาลศิลปะและการแสดง สวนศิลป์บ้านดิน
  • ร่วมแสดง และจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน
  • ได้รับเกียรติจากสถาบันต่างๆ ในการเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ

close