ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

6 นิทรรศการ

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้น อยู่เกาะเกร็ดในท้องที่หมู่ 1 5 6 และ 7 ตำบลเกาะเกร็ด มีช่างปั้นอาศัยอยู่นับสิบราย เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ

พิเมืองโบราณจันเสนเป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา พัฒนาขึ้นมาจากชุมชนสมัยโลหะตอนปลาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี มาแล้ว

บ้านขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน บรรพบุรุษเดินทางมาทางเรือสำเภา สามารถสืบอายุย้อนไปในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้กว่า 300 ปีตั้งแต่สมัยอยุธยา และยังเป็นชุมชนตัวอย่างที่ยืนหยัดต่อสู้กับพลังแห่งธรรมชาติของท้องทะเล

บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยคุณสุรชัย รุณบุญรอด เป็นอาคารไม้มุงจากชั้นเดียว สร้างเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองลัดมะยม ภายในมีการจัดแสดงของเก่าและงานหัตถกรรมต่าง ๆ เช่น เรือจำลอง อุปกรณ์วิถีชีวิตของชาวสวน โทรทัศน์

“เรือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรา ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่มีประเทศใดมีเรือมากเท่าประเทศไทย โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ถือว่าเป็นนาวาสถาปัตย์ที่ยอดเยี่ยมของโลก”

จุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์เนื่องมาจากว่า อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นกุฏิของหลวงปู่ผล หรือพระครูภาวนาภิรัตน์ ก่อนที่ท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระสุนทรศีลสมาจาร เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 ของวัดหนังฯ ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยม ท่านจึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาธุระ

close