บ้านกวานอาม่าน

จ.นนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผามอญ ลายโบราณ

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้น อยู่เกาะเกร็ดในท้องที่หมู่ 1 5 6 และ 7 ตำบลเกาะเกร็ด มีช่างปั้นอาศัยอยู่นับสิบราย เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ

การปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นาอชีพชาวมอญมาตั้งแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี พม่า เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่างเกาะเกร็ดคือ โอ่งสลักหรือหม้อสลัก ปัจจุบันเรียกว่า “หม้อสลักลายวิจิตร” ที่มีสัดส่วนและการตกแต่งงดงาม มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรี นับเป็นหัตกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และยังเป็นสัญลักษณ์ในตราประจำจังหวัดนนทบุรี

พิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่านริเริ่มโดยคุณพิศาล บุญผูก แสดงเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญอย่างชัดเจน อาทิ เจี่ยม (กะละมัง) หม้อสงกรานต์สำหรับใช้ใส่ข้าวแช่ นำไปถวายพระในวันสงกรานต์ โอ่ง อ่าง ครก หม้อน้ำสลักลายวิจิตร บาตร กระถางต้นไม้

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/219

close