บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข

กรุงเทพฯ

ศาสตราวุธไทยโบราณ

บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยคุณสุรชัย รุณบุญรอด เป็นอาคารไม้มุงจากชั้นเดียว สร้างเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองลัดมะยม ภายในมีการจัดแสดงของเก่าและงานหัตถกรรมต่าง ๆ เช่น เรือจำลอง อุปกรณ์วิถีชีวิตของชาวสวน โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น มีบอร์ดนิทรรศการที่เล่าเกี่ยวกับเรือไทยประเภทต่าง ๆ

ศาสตราวุธไทยโบราณที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการได้แก่ อาวุธไทยโบราณ อาทิ ดาบยาว ดาบสรีกัญชัย หอกยาว โล่ ปืนใหญ่จำลอง มีดสั้น เสื้อยันต์ มงคลสวม ผ้าประเจียด ตะกรุด ช้างทรงจำลอง (ช้างศึก) นอกจากนี้ยังมีการสาธิตระบายสีหัวโขนจิ๋ว (วานร 18 มงกุฎ)

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1413

close