พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน
บ้านดงกระทงยาม

จ.ปราจีนบุรี

ประเพณีไทยพวน

พื้นที่ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลายชุมชนมีเชื้อสายคนพวน ที่ถูกเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 คนไทยพวนพูดภาษาพวน มีอักษรใช้เป็นของตัวเองเรียกว่า โต(ตัว)ธรรม โตพวน ที่เห็นได้ในคัมภีร์ใบลาน คนพวนนับถือศาสนาพุทธ และนับถือผีปู่ย่า มีศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน

งานบุญสคัญของคนพวนที่บ้านดงกระทงยามคื บุญพญาสารทพวน ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 9 คนพวนเชื่อว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ประตูสวรรค์และนรกเปิด เพื่อให้ผีไม่มีญาติได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ในอดีตจะมีการกวนกระยาสารทแข่งกันเป็นที่สนุกสนาน คนรุ่นเก่านิยมนำกระยาสารทซึ่งถือเป็นขนมชั้นดีไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่นับถือหรือแลกกันกิน ถือเป็นการประชันฝีมือ และถ้าจะกินกระยาสารทให้ครบเครื่องจะต้องมีมะพร้าวขูดโรยบนกระยาสารท นิยมกินคู่กับกล้วยไข่ นอกจากนี้ยังมีงานบุญอื่นๆ อาทิ บุญข้าวหลาม(เดือน 3 ขึ้น 15ค่ำ) บุญกลางบ้าน ไหว้ศาลปู่ตา (เดือน 6 ข้างขึ้น วันอังคาร) บุญสลากภัตรมะม่วง (เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ำ) งานบุญผะเหวด(เทศมหาชาติ) ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1502

close