ขนาดวิดน้ำคำอธิบาย

ขนาด มีลักษณะคล้ายไม้พายแต่ส่วนปลายงองุ้ม  ทำจากไม้ไผ่สานเป็นแผ่น ประกอบกับโครงไม้ไผ่ที่ดัดเป็นวงรี แล้วนำไปต่อกับด้ามไม้ไผ่ความยาว 1 เมตรเศษ ๆ โดยจะทาน้ำมันยางที่รอยต่อเพื่อความคงทน ใช้เป็นเครื่องมือวักน้ำจากท้องร่องมาสาดรดพืชผักในสวนหรือไม้ผลยืนต้น

นับเป็นเครื่องมือการเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาโดยแท้ เพราะแต่เติม ชาวชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ มีอาชีพทำนา แต่นาล่มหลายครั้งเพราะน้ำท่วมใหญ่ ชาวบ้านจึงหันมาทำสวนทั้งส่วนผลไม้และพืชผักสวนครัว ทำให้จำเป็นต้องรดน้ำพืชผักทุกวัน ชาวบ้านจึงคิดค้นเครื่องทุ่นแรงเพื่อแบ่งเบาภาระนี้ ตัวขนาดที่งองุ้มจะช่วยวักน้ำและสาดกระจายเป็นวงกว้างได้ดี โดยต้องใช้ฝีมือพอสมควรจึงจะวักน้ำสาดรดให้ได้จังหวะสวยงาม

ปัจจุบัน ยังคงมีใช้อยู่ทั่วไป โดยเฉพาะสวนผักขนาดเล็ก จะต่างจากสมัยก่อนก็เพียงเกษตรกรไม่ต้องทำขึ้นเอง เพราะมีขายทั่วไปตามร้านค้าในชุมชน