กุบแมงดาคำอธิบาย

เครื่องสวมหัวประเภทงอบ สานด้วยตอกไม้ไผ่สองชั้นเป็นรูปร่างคล้ายแมงดานา ระหว่างตอกไม้ไผ่กรุด้วยใบไม้แห้ง หรือใช้ใบจากเย็บต่อกันเป็นแผงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กลางนูนเป็นหลังเต่าเล็กน้อย ด้านในค่อนไปทางส่วนหัวมีไม้ทำเป็นหูจับที่ขอบทั้งสองข้าง เพื่อไม่ให้ปลิวไปตามแรงลม

งอบชนิดนี้มักมีขนาดใหญ่ยาวประมาณสองศอก สามารถกันแดดและฝนได้ทั้งศีรษะและหลังของผู้สวม ด้านในไม่มีรังงอบเหมือนงอบทั่วไป แต่กระพุ้งหรือส่วนที่โค้งนูนขึ้นมาคล้ายส่วนหัวของแมงดาจะทำให้งอบเกาะอยู่บนศีรษะได้ และส่วนริมงอบที่คล้ายปีกแมงดาจะครอบคลุมลงมาปิดไหล่และหลังของผู้สวมงอบแมงดาจึงป้องกันแดดฝนได้ดีกว่างอบทั่วไป โดยเฉพาะขณะดำนา งอบจะช่วยป้องกันแดดไม่ให้เผาหลังขณะก้มดำนานาน ๆ ได้ดี