ข้องเป็ดคำอธิบาย

ข้องเป็นเครื่องมือใส่ปลาหรือสัตว์น้ำ มีรูปร่างต่างกันไปตามการใช้สอย

ข้องเป็ดหรือข้องนอน มีรูปทรงเป็นแนวนอน สานจากตอกไม้ไผ่ให้มีรูปร่างคล้ายเป็ด ตัวข้องป่องคล้ายเป็ด คองอขึ้นเล็กน้อย มีงาเป็นฝา ปลายปากข้องบานหงายขึ้นด้านบนสำหรับใส่ปลา ก้นข้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักไม่พกติดตัวขณะหาปลาแต่จะวางไว้บนเรือ ริมคลอง หรือริมตลิ่ง แต่บางครั้ง ชาวบ้านก็จะผูกทุ่นไม้ไผ่หรือไม้โสนไว้ที่ข้างข้องเพื่อให้ข้องลอยน้ำได้ โดยจะมีเชือกผูกติดกับเอวของคนหาปลา เพื่อให้ข้องลอยตามไปขณะหาปลาโดยไม่ต้องหิ้วหรือสะพาย ช่วยให้ปลาที่ขังไว้ไม่ตาย เรียกว่า “ข้องลอย”