ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

การแสดงซัดท่าโนราตามภาษาดนตรี ประเทศไทย


รายละเอียด

โนราเป็นรูปแบบการแสดงที่พบในเขตจังหวัดภาคใต้ของไทยและตอนเหนือของมาเลเซีย คำว่า "โนรา" มาจากชื่อ "มโนรา" ซึ่งเป็นตัวละครในนิทานโบราณ และมักจะนำมาเป็นตัวแสดงในโนรา

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close