ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

นโยบายการใช้งาน

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

เนื่องจากการทำฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะ ดังนั้นความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดย ศมส. สมควรแก่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และนำไปใช้ต่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้ใช้ข้อมูลของเรา ทั้งการนำข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเราไปเผยแพร่ ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว นิทรรศการออนไลน์ แต่การนำข้อมูลไปใช้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้เงื่อนไข

  • ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ว่ามาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  • ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการพาณิชย์
  • ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0)
  • ข้อมูลบางประเภทที่ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ขออนุญาตนำมาใช้จากแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ ภาพถ่ายที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของ ศมส. ไม่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ซ้ำได้หากปราศจากการอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ ดั้งนั้นการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้โดยวัตถุประสงค์อื่น ผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ้าของลิขสิทธิ์

หากมีคำถาม กรุณา ติดต่อเรา

close