ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Floating market in Damnernsaduek

รายละเอียด

Floating market in Damnernsaduek.This is a nice place for tourist looking for thai culture.

  • ลิขสิทธิ์ : Bubbers BB
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close