ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Taoist Temple in Cebu

รายละเอียด

Pagoda and dragon sculpture of the Taoist Temple in Cebu

  • ลิขสิทธิ์ : Jordan Tan
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close