ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Shwedagon Paya pagoda

รายละเอียด

Myanmer famous sacred place and tourist attraction landmark - Shwedagon Paya pagoda illuminated in the evening.

  • ลิขสิทธิ์ : TAMVISUT
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close