ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Wat Xieng Thong

รายละเอียด

Wat Xieng Thong, Buddhist temple in Luang Prabang World Heritage

  • ลิขสิทธิ์ : maodoltee
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close