โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ. (2555). โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 4 ตุลาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=738&ob_id=81

MLA

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ. โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2555. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 4 ตุลาคม 2566  

HARVARD

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ, 2555. โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=738&ob_id=81 [ค้นคืนเมื่อ 4 ตุลาคม 2566 ]