เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ

นักวิจัย : พรเทพ แพรขาว, พื้นที่ : ขอนแก่น  ,   ปี : 2555

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หมอลำเป็นมหรสพพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานที่ให้ความบันเทิง  ทั้งเป็นศูนย์รวมให้ผู้คนในชุมชนมารวมตัวกันซึ่งมีอยู่ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มคนที่มีความโดดเด่นในพื้นที่หมอลำ คือ "กะเทย" เพราะเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมกะเทยอีสานทั่วทุกสารทิศและทุกหมู่บ้านเข้ามารวมตัวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่ากะเทยอีสานใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมตอบโจทย์ชีวิตตามเพศวิถีของตนโดยไม่ถูกต่อต้านจากคนในชุมชน

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HQ76.พ43 2555
 • ปีที่พิมพ์ 2555
 • จำนวนหน้า 53
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง  น.7

  บทที่ 3 ฮ้านหมอลำ  น.11

  บทที่ 4 กะเทยฟ้าขาด  น.22

  บทที่ 5 จัดเจ้ - แล่นไม้  น.34

  บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ  น.48

  เอกสารอ้างอิง  น.51

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ประกอบด้วย 1.รายงานวิจัย เพศวิถีของกระเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ, 2.คู่ทอม-ดี้ กับการให้ความหมายสุขภาวะทางเพศ, 3.โลกของนางยี่เกชายยุคก่อนและหลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม, 4.พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย: พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา, 5.รักสองเพศของหญิง: ความปรารถนา ความสัมพันธ์ และอัตลักษณ์ 6.โคโยตี้บอยในผับ / บาร์เกย์: การแสดงความเป็นชายและอารมณ์รักเพศเดียวกันในพื้นที่บริโภค
 • สถานที่ ขอนแก่น,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พรเทพ แพรขาว. (2555). เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=76

MLA

พรเทพ แพรขาว. เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2555. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566  

HARVARD

พรเทพ แพรขาว, 2555. เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=76 [ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
บทที่ 1 บทนำ 2.08 MB
บทที่ 2 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 1.36 MB
บทที่ 3 ฮ้านหมอลำ 3.64 MB
บทที่ 4 กะเทยฟ้าขาด 4.11 MB
บทที่ 5 จัดเจ้ - แล่นไม้ 4.7 MB
บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 827.3 KB
เอกสารอ้างอิง 727.75 KB
เอกสารฉบับเต็ม 17.47 MB