คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษากระบวนการดำเนินงานและระบบวัฒนธรรมท้องถิ่นในกรณีศึกษากลุ่มองค์กร/ชุมชน ที่ได้ดำเนินงานตามสาระสำคัญของ เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่รอดท่ามกลางสภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้หลายฝ่ายต้องตระหนักถึงการปรับตัวให้สมดุลกับบริบทแวดล้อม โดยมุ่งศึกษาเพื่อประมวลความสำเร็จ/ล้มเหลว วิเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการแปรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา 6 กรณี เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา, มูลนิธิพิพิธประชานาถ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์, ชุมชนทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน, ชุมชนยี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HC445.Z9ศ4ศ73
 • ปีที่พิมพ์ 2542
 • จำนวนหน้า 228
 • สารบัญ

  บทนำ  น.1

  กรณีศึกษาที่ 1 : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต  น.6 

  กรณีศึกษาที่ 2 : มูลนิธิพิพิธประชานาถ อ.เมือง จ.สุรินทร์  น.42

  กรณีศึกษาที่ 3 : ชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน  น.75

  กรณีศึกษาที่ 4 : ความสืบเนื่องของอาชีพการทำสวนป่าเพื่อเผาถ่านที่ ชุมชนยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  น.108

  กรณีศึกษาที่ 5 : กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ  น.153

  กรณีศึกษาที่ 6 : อุตสาหกรรมรถยนต์กับเศณษฐกิจพอเพียง กรณี: จากสิบล้อสู่เครื่องจักรกลเกษตร ; การกลับตัวบนเส้นด้าย  น.184

  ข้อค้นพบที่สำคัญจากการศึกษา 6 กรณี  น.217

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง รายงานสัมมนาเรื่องมิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง
 • สถานที่ สงขลา, สุรินทร์, ลำพูน, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กรุงเทพมหานคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

เบญจรัชต์ เมืองไทย และคณะ. (2542). การศึกษามิติวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=18

MLA

เบญจรัชต์ เมืองไทย และคณะ. การศึกษามิติวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2542. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566  

HARVARD

เบญจรัชต์ เมืองไทย และคณะ, 2542. การศึกษามิติวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=18 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 336.2 KB
สารบัญ, บทนำ 1.68 MB
กรณีศึกษาที่ 1 : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต น.6 14.92 MB
กรณีศึกษาที่ 2 : มูลนิธิพิพิธประชานาถ อ.เมือง จ.สุรินทร์ น.42 14.33 MB
กรณีศึกษาที่ 3 : ชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน น.75 13 MB
กรณีศึกษาที่ 4 : ความสืบเนื่องของอาชีพการทำสวนป่าเพื่อเผาถ่านที่ ชุมชนยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม น.108 19.3 MB
กรณีศึกษาที่ 5 : กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ 13.16 MB
กรณีศึกษาที่ 6 : อุตสาหกรรมรถยนต์กับเศณษฐกิจพอเพียง กรณี: จากสิบล้อสู่เครื่องจักรกลเกษตร ; การกลับตัวบนเส้นด้าย น.184 12.37 MB
ข้อค้นพบที่สำคัญจากการศึกษา 6 กรณี 552.6 KB
เอกสารฉบับเต็ม 89.91 MB