ตามหาจารึกเสาหลักเส้นที่ 0, 100, 200 และ 300 ของคลองภาษีเจริญ

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช | 2 ตุลาคม 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อ พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ดำริให้มีการขุดคลองเพื่อขยายความเจริญทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ลุ่มน้ำจากเจ้าพระยา ผ่านท่าจีน บรรจบแม่กลอง โดยคลองขุดเป็นแนวตรงเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนนั้นชื่อว่า คลองภาษีเจริญ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช. (2560). ตามหาจารึกเสาหลักเส้นที่ 0, 100, 200 และ 300 ของคลองภาษีเจริญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=78

MLA

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช. "ตามหาจารึกเสาหลักเส้นที่ 0, 100, 200 และ 300 ของคลองภาษีเจริญ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=78>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช, 2560. "ตามหาจารึกเสาหลักเส้นที่ 0, 100, 200 และ 300 ของคลองภาษีเจริญ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=78 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.61 MB