• หน้าหลัก
  • บทความ
  • “การฝากไข่”: ชีวการแพทย์สมัยใหม่กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง

“การฝากไข่”: ชีวการแพทย์สมัยใหม่กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง

ปาณิภา สุขสม | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“การฝากไข่” เป็นตัวอย่างของการกลายมาเป็นชีวการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีทำให้ภาวะสูงวัยถูกพิจารณาในฐานะเป็นความบกพร่องแบบหนึ่งที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ด้วยการแทรกแซงทางการแพทย์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปาณิภา สุขสม. (2565). “การฝากไข่”: ชีวการแพทย์สมัยใหม่กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=408

MLA

ปาณิภา สุขสม. "“การฝากไข่”: ชีวการแพทย์สมัยใหม่กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=408>

HARVARD

ปาณิภา สุขสม, 2565. "“การฝากไข่”: ชีวการแพทย์สมัยใหม่กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=408 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 322.86 KB