• หน้าหลัก
  • บทความ
  • พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

วรินกานต์ ศรีชมภู | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้สอดแทรกอุดมการณ์รัฐไทย ในเรื่อง “ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์” สู่ภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยจุดชนวนความคิดเรื่องอุดมการณ์รัฐไทยให้กระจ่างและเข้าใจมากขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วรินกานต์ ศรีชมภู. (2565). พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=399

MLA

วรินกานต์ ศรีชมภู. "พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=399>

HARVARD

วรินกานต์ ศรีชมภู, 2565. "พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=399 [ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 341.09 KB