ชาติพันธุ์นิพนธ์โรงพยาบาล (Hospital Ethnography)

ชัชชล อัจนากิตติ | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โรงพยาบาลผูกพันกับช่วงชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกสมัยใหม่ที่ความรู้และสถาบันทางการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างใกล้ชิด

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัชชล อัจนากิตติ. (2565). ชาติพันธุ์นิพนธ์โรงพยาบาล (Hospital Ethnography). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 23 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=397

MLA

ชัชชล อัจนากิตติ. "ชาติพันธุ์นิพนธ์โรงพยาบาล (Hospital Ethnography)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 23 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=397>

HARVARD

ชัชชล อัจนากิตติ, 2565. "ชาติพันธุ์นิพนธ์โรงพยาบาล (Hospital Ethnography)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=397 [ค้นคืนเมื่อ 23 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 291.39 KB