เอ๋งติ๋งห้าว วรรณกรรมนี้ชื่อแปลก?

นิสา เชยกลิ่น | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เอ๋งติ๋งห้าว เป็นวรรณกรรมแนวใหม่ที่พบได้น้อยมากในสมัยที่ตีพิมพ์ มีอายุร่วมร้อยสามสิบปีถ้านับจากการตีพิมพ์ครั้งแรก เน้นไปทางสร้างความบันเทิงและขบขันให้ผู้อ่านมากกว่าขนบวรรณกรรม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิสา เชยกลิ่น. (2565). เอ๋งติ๋งห้าว วรรณกรรมนี้ชื่อแปลก?. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 26 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=354

MLA

นิสา เชยกลิ่น. "เอ๋งติ๋งห้าว วรรณกรรมนี้ชื่อแปลก?". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 26 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=354>

HARVARD

นิสา เชยกลิ่น, 2565. "เอ๋งติ๋งห้าว วรรณกรรมนี้ชื่อแปลก?", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=354 [ค้นคืนเมื่อ 26 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 193.91 KB