ตัวเลขไทยในตำรายา

ดอกรัก พยัคศรี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานเขียนที่จะพาไปทำความรู้จักกับการใช้ตัวเลขไทยในเอกสารโบราณตำราการแพทย์แผนไทยในหลายบริบท แต่ละบริบทก็มีหน้าที่ ความหมาย และการใช้งานของตัวเลขที่แตกต่างกันไป

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2565). ตัวเลขไทยในตำรายา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=343

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "ตัวเลขไทยในตำรายา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=343>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2565. "ตัวเลขไทยในตำรายา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=343 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 687.94 KB