"เสือ" ในเอกสารโบราณ

ดอกรัก พยัคศรี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านบทความต้อนรับปีเสือด้วยเรื่องเสือในเอกสารโบราณ จากฐานข้อมูลศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีทั้งเสือเย็น เสือสมิง หนังหน้าผากเสือ กำลังเสือ และเสือกับยา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2565). "เสือ" ในเอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=312

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. ""เสือ" ในเอกสารโบราณ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=312>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2565. ""เสือ" ในเอกสารโบราณ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=312 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 535.35 KB