โครงสร้างเนื้อหาของโคลงทวาทศมาส

ตรงใจ หุตางกูร | 13 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โคลงทวาทศมาส จัดเป็นกวีนิพนธ์ประเภท นิราศ คือเรื่องราวที่ว่าด้วยการพลัดพรากระหว่างกวีกับคนรัก แต่โคลงนี้ มีกลวิธีผูกเรื่องที่พิเศษกว่านิราศอื่น ๆ ที่นิยมดำเนินเรื่องผ่าน ระยะทาง จากการเดินทางไกลของกวี กล่าวคือ โคลงทวาทศมาสใช้ กาลเวลา ที่แปรเปลี่ยนในแต่ละเดือน ประหนึ่งกวีไม่ได้เดินทางไปไหน กวีจึงดำรงฐานะในเรื่องราวเป็น ผู้รอคอยการกลับมา ของคนรักที่หนีหายไป กลวิธีที่ใช้ การรอคอย นี้ ได้ตอกย้ำธรรมชาติของมนุษย์ที่ถือว่า การรอคอย เป็นความทนทุกข์ทรมานใจอย่างที่สุดมากยิ่งกว่าการจากกันด้วยเดินทางไกล ที่บางครั้งได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตา หรือพบเจอสิ่งใหม่ ๆ ให้คลายทุกข์ไปได้บ้าง แต่การอยู่กับที่อยู่กับสิ่งเดิมๆ และเฝ้ารอใครบางคนนั้น เป็นความทุกข์ทั้งกายและใจอย่างยิ่ง และนี่คือ กลวิธีการเพิ่มมูลค่า ความทุกข์ทรมานใจให้กับโคลงทวาทศมาสได้อย่างแยบยล

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร. (2560). โครงสร้างเนื้อหาของโคลงทวาทศมาส. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=27

MLA

ตรงใจ หุตางกูร. "โครงสร้างเนื้อหาของโคลงทวาทศมาส". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=27>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, 2560. "โครงสร้างเนื้อหาของโคลงทวาทศมาส", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=27 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 440.38 KB