เมื่อลมเล่าเรื่อง ฮินดูปกรณัมในคัมภีร์วายุมหาปุราณะ

สยาม ภัทรานุประวัติ และนาวิน โบษกรนัฏ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

คัมภีร์ปุราณะอาจเริ่มเล่าขานเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล คัมภีร์ปุราณะภาษาสันสกฤตนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ “มหาปุราณะ” หรือ ปุราณะเรื่องใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 18 เล่ม และ “อุปปุราณะ” หรือ ปุราณะย่อยอีกจำนวนมาก มหาปุราณะทั้ง 18 เล่มนี้เป็นคัมภีร์สำคัญยิ่ง เพราะรวบรวมเรื่องเล่าจำนวนมากที่ครอบคลุมความรู้หลายแขนงไว้ด้วยกัน วายุมหาปุราณะ เป็นมหาปุราณะที่สำคัญเล่มหนึ่ง จัดอยู่ในคัมภีร์ปุราณะรุ่นเก่า จึงเหมาะสมที่จะนำมาแปลและศึกษาวิเคราะห์เทพปกรณัมฮินดูเป็นอย่างยิ่ง การวิจัยเรื่องนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการแปลและศึกษาวิเคราะห์เนื้อเรื่องส่วนแรกที่มีชื่อว่า “ประกริยา” ว่าด้วยกำเนิดจักรวาลและการสร้างโลกซึ่งเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของเทพปกรณัมฮินดู ในบทความนี้จะกล่าวเพียง 2 ประเด็น คือ พระวายุในฐานะผู้เล่าเรื่อง และกำเนิดพระตรีมูรติในตอนต้นวายุมหาปุราณะ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สยาม ภัทรานุประวัติ และนาวิน โบษกรนัฏ. (2564). เมื่อลมเล่าเรื่อง ฮินดูปกรณัมในคัมภีร์วายุมหาปุราณะ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=256

MLA

สยาม ภัทรานุประวัติ และนาวิน โบษกรนัฏ. "เมื่อลมเล่าเรื่อง ฮินดูปกรณัมในคัมภีร์วายุมหาปุราณะ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=256>

HARVARD

สยาม ภัทรานุประวัติ และนาวิน โบษกรนัฏ, 2564. "เมื่อลมเล่าเรื่อง ฮินดูปกรณัมในคัมภีร์วายุมหาปุราณะ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=256 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 564.85 KB