Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 11

ชัยวัฒน์ อหันทริก | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะแม่ สงสารแม่ อยากให้แม่อยู่นาน ๆ ถ้าไม่มีแม่คงไม่รู้จะมีชีวิตอยู่อย่างไร ลำบากนะ พี่สาวก็ส่งผลกระทบเช่นกัน แฟนพี่สาวก็ถูกเลิกจ้าง ทำพวกจิวเวอรี่ส่งออก แต่ก็กินเงินเก็บ มีก็ไม่มาก วันนี้กอดคอเอาตัวรอดกันไปก่อนไป อย่างน้อยก็มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ค้าขายอาหารกล่องมีลูกค้า แค่ช่วงโควิดที่เงียบเหงา อยากให้ผ่านไปไว ๆ ฝันร้ายในครั้งนี้ อ่านเรื่องราวของ รัตนา แม่ค้าขายข้าวกล่อง ใน Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 11

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัยวัฒน์ อหันทริก. (2564). Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 11. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=223

MLA

ชัยวัฒน์ อหันทริก. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 11". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=223>

HARVARD

ชัยวัฒน์ อหันทริก, 2564. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 11", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=223 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 332.83 KB