• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย

ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย

จรรยา ยุทธพลนาวี | 10 มิถุนายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย เขียนโดย มรกต ไมยเออร์ หนังสือเปิดซีรีส์ผู้หญิงและสิทธิ จากห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนอ่านประสบการณ์การตัดสินใจขอย้ายถิ่นฐานของสาวงามเมียนมาเพื่อแสวงหาความหวังและอนาคตยังดินแดนอื่น เรื่องราว 8 เรื่อง 8 รสชาติ ซึ่งจะพาผู้อ่านย้อนมองสมุทรสาครเมืองอุตสาหกรรมใหม่เมื่อสิบปีที่แล้ว ที่มีความหลากหลายของหญิงแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาอยู่ในนั้น พร้อมชวนทำความเข้าใจความคิด ทัศนคติ และความรู้สึกของพวกเธอที่มีต่อการดำรงชีวิตในต่างแดน ซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเมื่อนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ตใช้ การฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อชีวิตใหม่ของพวกเธอจึงเป็นเรื่องท้าทาย ทั้งประสบการณ์เปิดร้านอาหารเมียนมาแท้ การเป็นแม่บ้าน (แรงงานดูแล) เป็นช่างเสริมสวย (LGBTQ) และล่าม ภาพสะท้อนของหญิงสาวทั้ง 8 คน จากเรื่องเล่าของพวกเธอจึงเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของคณะผู้วิจัย ที่จะสื่อสารความรู้ความเข้าใจและสร้างการรับรู้ในเชิงบวกของเหล่าแรงงานข้ามชาติสู่สาธารณชนไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=206

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=206>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=206 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 504.07 KB