บุญผะเหวดกับโควิด 19

พฤกษ์ เถาถวิล | 22 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการตรวจพบว่าสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เป็นคลัสเตอร์แพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อหลากหลายวงการ รวมทั้งรัฐมนตรี และอาจมีผู้ติดเชื้ออีกหลายรายในแวดวงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตัวต่อการแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งที่ง่ายและไวกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งยังตรงกับช่วงเทศกาลงานบุญของภาคอีสานที่สำคัญ คือ บุญผะเหวด ซึ่งเป็นบุญที่มี ความหมาย มากของชาวบ้านโพธิ์ (นามสมมติ) เพราะเป็น พื้นที่ทางสังคม สำหรับการแสดงออกของคนทุกกลุ่มในชุมชน เป็นโอกาสของการกระชับความสัมพันธ์ หลังจากที่ห่างหายกันไปชั่วระยะ เป็นโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตามสถานะและความถนัด เป็นโรงมหรสพที่ทุกคนเป็นทั้งผู้กำกับ ผู้เล่น และผู้ชมไปพร้อมกันทำให้แม้จะมีการระบาดอีกระลอกของโควิด-19 เพียงใด บุญผะเหวด ก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างมีความหมาย แต่เป็นความหมายในยุคโควิด ติดตามได้ในบทความบุญผะเหวดกับโควิด-19 โดยพฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พฤกษ์ เถาถวิล. (2564). บุญผะเหวดกับโควิด 19. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 25 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=192

MLA

พฤกษ์ เถาถวิล. "บุญผะเหวดกับโควิด 19". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 25 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=192>

HARVARD

พฤกษ์ เถาถวิล, 2564. "บุญผะเหวดกับโควิด 19", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=192 [ค้นคืนเมื่อ 25 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 821.19 KB