• หน้าหลัก
  • บทความ
  • เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เขียนหนังสือเรื่อง เพศในเขาวงกต: แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค (2560) โดยพัฒนามาจากงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี ซึ่งช่วยฉายภาพการเมืองของอัตลักษณ์ทางเพศของไทย โดยใช้แนวคิดทุนนิยมและบริโภคนิยม ที่มีความสัมพันธ์กับเซ็กส์ กามารมณ์ เพศภาวะ และเพศวิถี ในการอธบาย โดยวนเวียนอยู่ใน อคติทางเพศ ในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปตรวจสอบความคิดเกี่ยวกับอคติทางเพศ เพื่อให้เข้าใจความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ตลอดจนแนวทางนำไปสู่การมองเรื่องเพศอย่างไร้อคติ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2564). เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 26 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=174

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 26 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=174>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2564. "เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=174 [ค้นคืนเมื่อ 26 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 425.96 KB