• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ก่าหล้า ความทรงจำจากประสบการณ์ มุมมอง และการรับมือกับโรคโควิด -19 ของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา

ก่าหล้า ความทรงจำจากประสบการณ์ มุมมอง และการรับมือกับโรคโควิด -19 ของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา

อาทิตย์ แผ่บุญ | 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

จะไปตามเอาของพวกนั้นมาจากไหนกัน ประโยคเชิงการพูดตัดพ้อที่ออกมาจากปากของชาวบ้านที่เพิ่งเข้าร่วมการประชุมที่กำลังสะท้อนถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทางการเสนอแนะว่าช่วยลดการระบาดของโรคโควิด ชาวบ้านบางคนไม่ทราบแม้กระทั่งว่าอะไรคือแอลกอฮอล์ อะไรคือ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยก็เคยเห็นแต่ที่บุคคลากรทางการแพทย์สวมในโรงพยาบาล และยิ่งการเปลี่ยนปรับวิถีการใช้ชีวิตยิ่งเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านเก็บเมี่ยงเพื่อยังชีพ วิถีการเก็บเมี่ยงของชาวบ้านลักษณะแบบการเอามื้อเอาวัน (เอามื้อเอาแรง) คล้ายคลึงกับการลงแขกเกี่ยวข้าวที่ชาวบ้านต้องช่วยกันเร่งเก็บเมี่ยงก่อนที่จะแก่เกินจนขายไม่ได้ราคา ตอนพักกลางวันนิยมเอาอาหารที่แต่ละครอบครัวทำมาแบ่งปันกันกิน เพราะฉะนั้นมาตรการรักษาระยะห่างแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับชาวบ้าน -ส่วนหนึ่งของบทความวิจัย อ่านวิธีคิดและการรับมือกับโรคโควิดในพื้นที่หมู่บ้านไทใหญ่บริเวณพรมแดนไทยเมียนมา ที่มาตรการของรัฐไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต พวกเขาจึงใช้พิธีกรรมฟื้นฟูจิตใจ ในบทความวิจัยเรื่อง ก่าหล้า ความทรงจำจากประสบการณ์ มุมมอง และการรับมือกับโรคโควิด -19 ของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา เขียนโดย อาทิตย์ แผ่บุญ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อาทิตย์ แผ่บุญ. (2564). ก่าหล้า ความทรงจำจากประสบการณ์ มุมมอง และการรับมือกับโรคโควิด -19 ของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=172

MLA

อาทิตย์ แผ่บุญ. "ก่าหล้า ความทรงจำจากประสบการณ์ มุมมอง และการรับมือกับโรคโควิด -19 ของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=172>

HARVARD

อาทิตย์ แผ่บุญ, 2564. "ก่าหล้า ความทรงจำจากประสบการณ์ มุมมอง และการรับมือกับโรคโควิด -19 ของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=172 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 452.57 KB