มุมมืดในมะนิลากับเรื่องราวของ MA’ ROSA

พลูโตแอนด์แครอน | 3 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

MA’ ROSA (2016) ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวมุมมืดของสังคมฟิลิปปินส์ ตีแผ่ความเป็นจริงของสังคมระดับล่าง เจาะลึกปัญหาโครงสร้างทางสังคม ที่นำเสนอประเด็นยาเสพติดและคอรัปชัน ผ่านตัวละครหญิงวัยหลางคนชื่อ โรซา (ROSA) ภาพยนตร์เรื่องนี้คลี่ให้เห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสมัยประธานาธิบดี โรดรีโก ดูแตร์เต (Rodrigo Duterte) ต่อคนเล็กคนน้อยโดยเฉพาะคนยากไร้อย่างเป็นระบบ จากการประกาศสงครามกับยาเสพติด ทำให้มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม กว่า 7,000 คน ผลงานของผู้กำกับ บริลันเต้ แมนโดซา (Billante Mendoza) เจ้าพ่อภาพยนตร์นอกกระแส ที่สนับสนุน ดูแตร์เต อย่างเปิดเผย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พลูโตแอนด์แครอน. (2563). มุมมืดในมะนิลากับเรื่องราวของ MA’ ROSA. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=153

MLA

พลูโตแอนด์แครอน. "มุมมืดในมะนิลากับเรื่องราวของ MA’ ROSA". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=153>

HARVARD

พลูโตแอนด์แครอน, 2563. "มุมมืดในมะนิลากับเรื่องราวของ MA’ ROSA", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=153 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 617.66 KB