• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ดินไร้แดน(Soil without Land) ปัญหารัฐชาติกับคนไร้ทางเลือกของคนในโลกสมัยใหม่

ดินไร้แดน(Soil without Land) ปัญหารัฐชาติกับคนไร้ทางเลือกของคนในโลกสมัยใหม่

ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ | 19 พฤศจิกายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ดินไร้แดน ภาพยนตร์สารคดีสัญชาติไทย โดยผู้กำกับ นนทวัฒน์ นำเบญจพล เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา 2019 พูดถึงคนกับรัฐชาติที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เป็นหนังเรื่องที่ 3 ที่ ศมส. ชวนผู้อ่าน ASEAN Film Series ไปทำความเข้าใจกระบวนการการสร้างชุดความเชื่อเรื่องชาตินิยมผ่านการใช้อำนาจรัฐ โดยมีเครื่องมือต่างๆ ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจนถึงการปลูกฝังความคิดความเชื่อ ของชาวไทใหญ่ ซึ่งเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ส่งเสียงของตนเองไปสู่สังคมวงกว้าง ผ่านชีวิตของ จายแสงล่อด

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ. (2563). ดินไร้แดน(Soil without Land) ปัญหารัฐชาติกับคนไร้ทางเลือกของคนในโลกสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=150

MLA

ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ. "ดินไร้แดน(Soil without Land) ปัญหารัฐชาติกับคนไร้ทางเลือกของคนในโลกสมัยใหม่". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=150>

HARVARD

ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ, 2563. "ดินไร้แดน(Soil without Land) ปัญหารัฐชาติกับคนไร้ทางเลือกของคนในโลกสมัยใหม่", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=150 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 591.92 KB