ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

จรรยา ยุทธพลนาวี  | 19 พฤศจิกายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อ่านตำราประชาธิปไตย ตอนที่ 3 ยังคงนำเสนอเรื่องราวของหนังสือน่าอ่านแห่งยุคสมัยที่ให้บริการที่ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สัปดาห์นี้ชวนอ่านเรื่อง ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน ของศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากบทบาทอาจารย์รั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เขียนหนังสือที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างไร ซึ่งกลุ่มคนในสังคมกำลังหาคำตอบหรือหาทางไปสู่ความเข้าใจกันอยู่ในขณะนี้ ด้วยวีธีการจัดการความสัมพันธ์ในแบบของแต่ละกลุ่ม และ ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน ใช้หลักฐานและกระบวนการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบเหล่านั้น อะไรบ้างที่ส่งผลต่อความคิดของคนกลุ่มต่างๆ ให้ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคม เชิญอ่านได้ในบทความ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี . (2563). ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=149

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี . "ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=149>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี , 2563. "ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=149 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 543.75 KB