• หน้าหลัก
  • บทความ
  • THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL เมื่อประวัติศาสตร์ บีบอัดเราให้แน่นและแตกเป็นเสี่ยง

THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL เมื่อประวัติศาสตร์ บีบอัดเราให้แน่นและแตกเป็นเสี่ยง

Rotax | 6 พฤศจิกายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ASEAN Film Series เป็นคอลัมน์ที่ชวนผู้อ่านเรียนรู้มานุษยวิทยาผ่านภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ที่ ศมส. เคยฉายในปี 2017-2018 โดยตอนแรกนี้ขอนำผู้อ่านไปเรียนรู้บาดแผลที่เกิดจากสงคราม ทั้งระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่เคยหมด หญิงหม้าย ความพิการทางร่างกายและจิตใจ ที่ส่งต่อจากคนรุ่นสู่รุ่น ผ่านภาพยนตร์เรื่อง THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL หนังสัญชาติเวียดนาม ผลงานการกำกับของ Pham Thu Hang (2018) เล่าถึงสงครามอินโดจีนในเวียดนามที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1754-1975 โดยผลของสงครามในประวัติศาสตร์ ยังคงสร้างเงื่อนไขความทนทุกข์ให้แก่ผู้คนอย่างมหาศาลโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

Rotax. (2563). THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL เมื่อประวัติศาสตร์ บีบอัดเราให้แน่นและแตกเป็นเสี่ยง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=147

MLA

Rotax. "THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL เมื่อประวัติศาสตร์ บีบอัดเราให้แน่นและแตกเป็นเสี่ยง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=147>

HARVARD

Rotax, 2563. "THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL เมื่อประวัติศาสตร์ บีบอัดเราให้แน่นและแตกเป็นเสี่ยง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=147 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 632.91 KB