• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี

ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี

สิทธิพร เนตรนิยม | 22 กรกฎาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ประสบการณ์ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ถูกถ่ายทอดออกมาให้ได้ติดตามทั้งสิ้น 4 รุ่น ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก จนถึงรุ่นสุดท้าย ก่อนที่จะมีการตัดถนนหนทาง ทำให้การค้าขายทางบกสะดวกสบายขึ้นกว่าทางน้ำ ชาวมอญซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ขายทางเรือมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร วิถีชีวิตของชาวเรือพ่อค้าแม่ขายต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ติดตามได้ในบทความ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สิทธิพร เนตรนิยม. (2563). ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=137

MLA

สิทธิพร เนตรนิยม. "ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=137>

HARVARD

สิทธิพร เนตรนิยม, 2563. "ชีวิตชาวเรือพ่อค้าแม่ขายชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=137 [ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 535.65 KB