• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ตั้งการ์ด ใส่หน้ากากจนหน้าเจ็บ : ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในยุคโควิด

ตั้งการ์ด ใส่หน้ากากจนหน้าเจ็บ : ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในยุคโควิด

ดอกรัก พยัคศรี | 16 กรกฎาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ประเทศไทย การ์ดไม่ตก จนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ หรือยอดผู้ติดเชื้อเป็น 0 มาร่วมเดือน การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน แม้จะเต็มใจ หรือไม่เต็มใจ ถือเป็นการ์ดหรือความพยายามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในภาวะวิกฤตนี้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2563). ตั้งการ์ด ใส่หน้ากากจนหน้าเจ็บ : ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในยุคโควิด. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 25 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=136

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "ตั้งการ์ด ใส่หน้ากากจนหน้าเจ็บ : ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในยุคโควิด". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 25 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=136>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2563. "ตั้งการ์ด ใส่หน้ากากจนหน้าเจ็บ : ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในยุคโควิด", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=136 [ค้นคืนเมื่อ 25 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 424.66 KB