เหล็กดีที่หนึ่งไม่มีสอง เหล็กลองเมืองแพร่

ดอกรัก พยัคศรี | 8 กรกฎาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

...มีเจ็ดสิบสอง เหล็กลองกลมเกลี้ยง จดจันเจียง แซ่ไว้ ห้าสิบสอง เหล็กลองไหลดั้น ข่ามคงกระพัน มากนักถ้วน เจ็ดสิบสอง เหล็กลองแข็งนัก ตำหนักมิ่งแก้ว มงคล... ทำไมเหล็กดีต้องเหล็กเมืองลอง? ติดตามได้ในบทความ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2563). เหล็กดีที่หนึ่งไม่มีสอง เหล็กลองเมืองแพร่. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 27 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=133

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "เหล็กดีที่หนึ่งไม่มีสอง เหล็กลองเมืองแพร่". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 27 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=133>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2563. "เหล็กดีที่หนึ่งไม่มีสอง เหล็กลองเมืองแพร่", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=133 [ค้นคืนเมื่อ 27 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.01 MB