บันทึกเดือนเราะมะฎอน 1441 และ Covid-19 กับวิถีชุมชนมุสลิมในเมือง

สุนิติ จุฑามาศ | 28 พฤษภาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา สร้างความหวาดวิตกอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่จุดศูนย์กลางของการกระจายตัวแห่งแรก สถานการณ์อัน ‘ไม่ปกติ’ นี้บังเอิญตรงกับ เดือนเราะมะฎอน ปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1441 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุนิติ จุฑามาศ. (2563). บันทึกเดือนเราะมะฎอน 1441 และ Covid-19 กับวิถีชุมชนมุสลิมในเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=121

MLA

สุนิติ จุฑามาศ. "บันทึกเดือนเราะมะฎอน 1441 และ Covid-19 กับวิถีชุมชนมุสลิมในเมือง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=121>

HARVARD

สุนิติ จุฑามาศ, 2563. "บันทึกเดือนเราะมะฎอน 1441 และ Covid-19 กับวิถีชุมชนมุสลิมในเมือง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=121 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.25 MB