• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ขอบคุณที่สร้างฉันให้เป็นนักมานุษยวิทยา ชื่อ ดาริน วราฤทธิ์

ขอบคุณที่สร้างฉันให้เป็นนักมานุษยวิทยา ชื่อ ดาริน วราฤทธิ์

พชระ โชติภิญโญกุล | 27 เมษายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ พนมเทียน เจ้าของผลงาน เพชรพระอุมา และอีกหลายเรื่อง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ พนมเทียน และได้เขียนบทความแสดงความอาลัยด้วยการนำเสนอเรื่องราวของ ดาริน วราฤทธิ์ หญิงสาวนักมานุษยวิทยา ในเรื่อง เพชรพระอุมา ซึ่งคุณฉัตรชัย ได้สร้างตัวละครนี้ให้ผู้อ่านได้รู้จักนักมานุษยวิทยาในยุคนั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พชระ โชติภิญโญกุล. (2563). ขอบคุณที่สร้างฉันให้เป็นนักมานุษยวิทยา ชื่อ ดาริน วราฤทธิ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=114

MLA

พชระ โชติภิญโญกุล. "ขอบคุณที่สร้างฉันให้เป็นนักมานุษยวิทยา ชื่อ ดาริน วราฤทธิ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=114>

HARVARD

พชระ โชติภิญโญกุล, 2563. "ขอบคุณที่สร้างฉันให้เป็นนักมานุษยวิทยา ชื่อ ดาริน วราฤทธิ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=114 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 539.79 KB