ห้องสมุด ศมส. เปิดบริการโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 62

ห้องสมุด ศมส. เปิดบริการโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

           ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านโดยไม่ต้องลงชื่อล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยขอความร่วมมือท่านที่เข้าใช้บริการปฏิบัติดังนี้

  • ผู้ใช้บริการใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ห้องสมุด และภายในอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์หลังจากสัมผัสจุดให้บริการ
  • รักษาระยะห่างระหว่างผู้อื่น อย่างน้อย 1 – 2 เมตร

           ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการเตรียมหนังสือพร้อมยืม และบริการ Online อื่นๆ ยังคงสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

เวลาทำการ:

           วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

           วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด

  • Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC Library
  • Line : @sac-library
  • E-mail : library@sac.or.th
  • Website : www.sac.or.th/library

 

Share