ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการพื้นที่ ชั้น 7-8

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 203

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการพื้นที่ ชั้น 7-8

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เปิดให้ใช้บริการพื้นที่ และยืม-คืนหนังสือ โดยจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการไม่เกินวันละ 25 คน และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการแจ้งรายชื่อเข้าใช้ล่วงหน้า

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00น.

บริการจัดเตรียมหนังสือพร้อมยืม บริการยืมทางไปรษณีย์ และบริการออนไลน์ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

 

สามารถแจ้งชื่อเข้าใช้บริการได้ที่

ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line : @sac-library

โทรศัพท์ : 02-8809429 ต่อ 3702

E-mail : library@sac.or.th

Website : www.sac.or.th/library/

 

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC

โทรศัพท์ : 02-8809429

E-mail : webmaster@sac.or.th

Website : www.sac.or.th

Share