บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.11 หัวข้อ "ไฮนัวเนีย: งานสนามและพื้นที่ลับของคนเล่นยา"

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.11 หัวข้อ ไฮนัวเนีย: งานสนามและพื้นที่ลับของคนเล่นยา

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
24 กรกฎาคม 2566
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เชิญฟังเสวนาสาธารณะ Fieldwork Story  EP.11

หัวข้อ ไฮนัวเนีย: งานสนามและพื้นที่ลับของคนเล่นยา

  การเก็บข้อมูลในกลุ่มคนเล่นยาเป็นเรื่องยากและท้าทายการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการเข้าไปทำความรู้จักและสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นยาและการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ศึกษาและผู้ที่ให้ข้อมูล

  ในการบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอวิธีการที่นักวิจัยเข้าไปเรียนรู้และพูดคุยกับกลุ่มชายรักชายที่มีกลุ่มลับเพื่อแสวงหาความสำราญทางเพศและใช้ยาเป็นช่องทางที่จะทำให้ความสุขทางเพศมีความแตกต่างไปจากภาวะปกติ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร  รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

เสวนาสาธารณะ Fieldwork Story EP.11 หัวข้อ ไฮนัวเนีย: งานสนามและพื้นที่ลับของคนเล่นยา

 การเก็บข้อมูลในกลุ่มคนเล่นยาเป็นเรื่องยากและท้าทายการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการเข้าไปทำความรู้จักและสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นยาและการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ศึกษาและผู้ที่ให้ข้อมูล

  ในการบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอวิธีการที่นักวิจัยเข้าไปเรียนรู้และพูดคุยกับกลุ่มชายรักชายที่มีกลุ่มลับเพื่อแสวงหาความสำราญทางเพศและใช้ยาเป็นช่องทางที่จะทำให้ความสุขทางเพศมีความแตกต่างไปจากภาวะปกติ

วิทยากร  รศ.ดร.โธมัส กัวดามูซ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Share