"ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ"

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.7 หัวข้อ "ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ"

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ผ่านระบบออนไลน์
23 มีนาคม 2566
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เชิญฟังเสวนาสาธารณะ Fieldwork Story  EP.7

หัวข้อ "ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ" 

           งานด้านเอกสารโบราณเป็นงานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจและทำสำเนา ทั้งจารึกและเอกสารตัวเขียนอย่างคัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย พับสา ฯลฯ งานสำรวจจารึกมักพบในพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบรารคดี โบราณสถาน สถานที่ตามแหล่งธรรมชาติอย่างถ้ำ น้ำตก หน้าผา การสำรวจค่อนข้างจะลำบาก ยากต่อการเข้าถึงในบางสถานที่ อย่างดีที่สุดก็พบในวัด ซึ่งต่างจากเอกสารตัวเขียนซึ่งส่วนมากมักพบในวัด บ้านคน สถาบันการศึกษา ฯลฯ การเข้าถึงไม่ยากลำบากมากนัก แต่มีจำนวนที่มากกว่าจารึกหลายเท่าตัว

           การบรรยายครั้งนี้จะพูดคุยถึงเรื่องการลงพื้นที่ภาคสนามของการสำรวจและทำสำเนาจารึกและเอกสารตัวเขียนในอดีตกับปัจจุบัน ในอดีตการสำรวจและทำสำเนาเอกสารโบราณทั้งประเภทจารึกและเอกสารตัวเขียนมีการทำมาก่อนแล้ว วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ จะมีความแตกต่างไปจากยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการเอกสารเหล่านี้ให้เป็นระบบ สามารถค้นคืน และเผยแพร่สู่สาธารณะได้ผ่านเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารโบราณจากทุกที่ทุกเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร 
อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ
ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.7 หัวข้อ "ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ"

วิทยากร 
อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ
ดอกรัก พยัคศรี
นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Share