มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล

สัมมนานำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล: การบันทึก จัดการ และศึกษาข้อมูลอดีตในยุคดิจิทัล"

กิจกรรม | สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ
ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
24 มกราคม 2566 - 25 มกราคม 2566
09:00 - 17:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนานำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (EFEO)
เรื่อง "มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล: การบันทึก จัดการ และศึกษาข้อมูลอดีตในยุคดิจิทัล"
 
โครงการวิจัยร่วมระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (SAC) และสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (EFEO) พ.ศ. 2566 – 2569 “มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล: การบันทึก จัดการ และศึกษาข้อมูลอดีตในยุคดิจิตอล” (Future Visions of the Past: Documenting, managing and studying early sources in the digital era) มีวัตถุประสงค์ในการกลับไปทบทวน “มุมมอง” ขององค์ความรู้ปัจจุบันที่มีต่ออดีตภายใต้เป้าประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่จะส่งทอดต่อไปยังอนาคต เป็นมุมมองต่ออดีตไม่ใช่ในฐานะของสิ่งที่จบสิ้นไปแล้วหรือหยุดนิ่งตายตัว แต่เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ภายใต้บริบทของปัจจุบัน และยังเป็นการกรุยทางของทั้งอดีตและปัจจุบันให้ดำเนินต่อไปยังอนาคตได้ในรูปแบบและทิศทางอันหลากหลาย
 
“มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล” ของโครงการนี้จึงหมายถึงการทบทวนมุมมองต่อแนวคิดว่าด้วยอดีตที่ถูกส่งทอดหรือ “มรดก” ที่ยังคงอำนาจกระทำการหรือยังมีพลวัตอยู่เสมอ โดยแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการต่อยอดมาจากการศึกษา “มรดก” ซึ่งโครงการ “มรดก: แนวคิด บริบท และเรื่องราว – การเรียงร้อยประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย” ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558–2561 และโครงการ “มรดกภูมิภาค: วัฒนธรรมวัตถุ ภูมิรู้มานุษยวิทยา และขนบวรรณกรรม” ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2562–2565 ได้ริเริ่มไว้
วันที่ 24-25 มกราคม 2566
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
การสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
รับจำนวน 40 คน
และรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan page/Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-sac
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/1wnVQ09jzJL6Vf_h_k9e2E_TwQ-nSiCFY
.........................................
 
We are delighted to invite you to the Conference-Workshop honouring the renewal of the four-year collaborative research programme SAC-EFEO (2023–2026), entitled "Future Visions of the Past: Documenting, Managing, and Studying Early Sources in the Digital Era," on January 24 & 25, 2023, time 9.00-16.30, at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (SAC), Room 601.
 
The conference will be presented in English and open to all, without charge.
Register limit 40 people
 
New techniques of textual and visual documentation, data storage, and search modes have not only transformed the content of knowledge, but also changed the very way of conducting and considering research. These techniques and methods, however, are not meant to replace the work of the researcher but rather support him in his quest for knowledge and accuracy. The challenge for the researcher in the digital age is to take into account this accelerated evolution without giving in to naive fascination or sacrificing intellectual autonomy to extreme scientism. He must also face the paradox that just as exponential growth of data certainly facilitates his task, it also makes it more difficult: the abundance of information opens up immense fields of research, but at the same time requires the researcher to accept a degree of arbitrariness in the choices he makes. Another paradox is that the acceleration of technical developments condemns them to ever more rapid obsolescence – as evidenced by the many projects that were seen as “innovative” at the time of their implementation but became inaccessible or unusable only some years afterwards. Current preoccupation in the humanities with “sustainability” should certainly also apply to research projects themselves, for visions of the future depend upon the persistence of the past, or in other words the survival of history.
.
For more information, please contact
https://www.facebook.com/sac.anthropology/

 

กำหนดการ
09:00 น. - 17:00 น.
มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล: การบันทึก จัดการ และศึกษาข้อมูลอดีตในยุคดิจิทัล
09:00 น. - 17:00 น.
มุมมองอนาคตแห่งอดีตกาล: การบันทึก จัดการ และศึกษาข้อมูลอดีตในยุคดิจิทัล
Share