ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองพ้นมนุษย์

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ หัวข้อ "ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองพ้นมนุษย์"

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
18 พฤษภาคม 2565
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญฟังบรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ

Posthuman Anthropology Series หัวข้อ "ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองพ้นมนุษย์" 

ปัจจุบัน กระบวนการผลิตสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ได้ทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ได้กลายเป็นความจริงสากลหนึ่งเดียวที่มิอาจปฏิเสธได้ ในขณะเดียวกันอากาศก็ถูกทำให้บริสุทธิ์และว่างเปล่า ตัดขาดจากภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และการเมืองไปโดยปริยาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นความท้าทายทั้งในเชิงกายภาพและในเชิงภววิทยาและญาณวิทยา

คำถามคือ จะทำอย่างไรให้อากาศเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีความหมายกับผู้คนอีกครั้ง ทำอย่างไรให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ชุมชนของเราอยากจะร่วมแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นธรรมต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกชนิด

เพื่อไปสู่จุดนั้น การศึกษาด้านมิติทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องทบทวนมิติเชิงเวลา บทบาทและศักยภาพของมนุษย์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ อำนาจของความรู้และทุนนิยม การสื่อสาร รวมถึงวิธีวิทยาด้วย

วิทยากร 

อ.ดร.ชยา วรรธนะภูติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00-15.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

กำหนดการ
Share