ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปิดให้บริการห้องสมุด และ นิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564

30 สิงหาคม 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 129

 

 

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปิดให้บริการห้องสมุด และ ห้องนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และลดความเสี่ยงที่อาจมีต่อผู้มาใช้บริการ สำหรับสมาชิกห้องสมุดกำหนดส่งคืนหนังสือเลื่อนเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกและหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

           สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ระหว่างนี้ขอแนะนำให้ใช้บริการเตรียมหนังสือพร้อมยืม บริการส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ และบริการทรัพยากรดิจิทัล โดยห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ ศมส. ตามช่องทางดังนี้

 

ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook: ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line: @sac-library

โทรศัพท์: 0-2880-9429 ต่อ 3702

E-mail: library@sac.or.th

Website: www.sac.or.th/library/

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC

โทรศัพท์: 0-2880-9429

E-mail: webmaster@sac.or.th

Website : www.sac.or.th