ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดให้บริการอาคารสุขกายใจ เป็นการชั่วคราว

9 มีนาคม 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 156

 

           เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคาร สุขกายใจ สวนป่า Facade และโถงต้อนรับอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยกำหนดเข้ารื้อถอนปรับปรุงภายในอาคารสุขกายใจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

           เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงงดให้บริการอาคารสุขกายใจเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สมาชิกห้องสมุดและผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถใช้บริการห้องสมุด ชั้น ๗ - ๘ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดประกาศ