ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารมานุษยวิทยา"

8 ธันวาคม 2560 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 3987

ป้ายกำกับ ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารมานุษยวิทยา" (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) (ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เปิดรับทั้งบทความทบทวนแนวคิดทฤษฎี บทความจากงานวิจัย บทความจากงานวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไปทางมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

     

การส่งบทความตีพิมพ์

แบบขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาฯ

กระบวนการพิจารณาบทความ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์